logo.jpg Brøndberg, Kjær, Sass Homann og Bonefeld

Velkommen til lægehuset Vester Sottrup

 

Lægehuset er en kompagniskabspraksis bestående af 4 faste læger, 1-2 uddannelseslæger med tidsbegrænset ansættelse, 1 sygeplejerske samt 2 lægesekretærer/klinikassistenter. Du er som patient tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge. Du kan altid bestille planlagte tider hos en bestemt læge, men i mere akutte tilfælde må du regne med at du  evt. vil blive tilset af den læge, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt.

 

Telefontid læger: kl. 08.00-09.00

 

Her kan lægerne kontaktes telefonisk ved behov for konsultation samme dag (akuttid) , prøvesvar, korte spørgsmål,  samt medicinbestilling, der kræver lægekontakt.

 

Telefontid sekretærer:  kl. 09.00-12.00 samt 13.00-15.30:

 

Ring i dette tidsrum hvis du ønsker receptfornyelse af fast medicin, almindelig tidsbestilling mm. Der gives ikke svar på undersøgelser.

Skulle dit opkald være uopsætteligt pga. alvorlig akut sygdom, kan akutelefonen benyttes ved taste 9. Taste 9 må ikke anvendes til andre formål.

 

Konsultationer:

 

  • Læger: Fra kl. 09.00-12.00 samt 13.30 - 15.30 (torsdag planlagte tider til kl. 16.45, akutfunktion overtages fra kl. 16.00 af lægevagten)
  • Klinikassistenter:  Konsultationer mhp. blodprøver, ekg, priktest, ankel blodtryks- og  døgnblodtryksmåling, lungefunktion, INR-kontrol mm.       
  • Sygeplejerske: Konsultationer som klinikassistenterne samt sårbehandling, øreskylning, vortebehandling, osteoporose- KOL-diabetes kontrol mm.

 

Særligt omkring blodprøver: Der kan senest tages blodprøver kl.15.15 pga. afhenting af disse til sygehuset herefter.

Lungefunktion: Rygere tilbydes årlig test af din lungefunktion. Kontakt klinikpersonalet ved ønske herom.

 

Tidsbestilling: Kan ske telefonisk. Lægekonsultationer kan derudoóver bestilles  tidsbetillingsmodulet her på siden. Vær opmærksom på at du ikke      kan bestille tid ved en almindelig e-konsultation. Tidsbestilling til undersøgelser hos klinikassistent og sygeplejerske kan kun ske telefonisk .

 

E-konsultationer:

 

Under punktet e-kons og tidsbestilling kan du

  • Bestille tid hos lægerne: Brug særfunktionen og ikke almindelig mail. Kontakt dog sekretær telefonisk ved tid  ang. attester, operationer, spiralanlæggelse, 1. graviditetsundersøgelse, så vi afsætter nok tid.
  • forny recepter på fast medicin
  • skrive til lægen, fx. om prøvesvar eller angående korte spørgsmål
  • læse beskeder fra lægen

 

Bemærk at der må påregnes svartid op til 5 hverdage ved e-konsultation til læge, anvend derfor ikke e-konsultation ved akutte spørgsmål/akut behov for medicin.

 

Bemærk at hvert enkelt familiemedlem skal oprettes som bruger, da korrespondencen går direkte ind i journalen på cpr. nummeret. Der kan anvendes samme adgangskode for flere familiemedlemmer.

 

Akut sygdom udenfor åbningstid samt behov for tid i skadestuen/skadeklinikken:

 

Hvis akut sygdom indtræffer udenfor vores åbningstid kan lægevagten kontaktes på telefon 70 11 07 07 - ved akutte livstruende tilstande kan alarmcentralen kontaktes på 112.

Ved akut tilskadekomst med ønske om skadestue-/skadeklinik besøg kontaktes 70 11 07 07 (hele døgnet)

 

Flyvemedicinske undersøgelser:

Klinikken og læge Niels Kristian Kjær er godkendt som AME class II og cabin crew.

 

Uddannelse

 

Vores praksis er godkendt som uddannelsessted for speciallægeuddannelsen i almen medicin samt klinisk basisuddannelse. Derfor kan du træffe dygtige yngre læger hos os, som altid vil arbejde under vejledning af de faste læger. 

 

 

Vores privatlivspolitik for patienter kan rekvireres ved kontakt til lægehusets sekretariat 

telefon 74467380

 

 

 

 

 

 

 

 


Lgehuset i Vester Sottrup   |   Lindevej 12 - Vester Sottrup   |   6400 Snderborg   |   Tlf 7446 7380   |   Fax 7346 5309
administration