logo.jpg Brøndberg, Kjær, Sass og Bonefeld

Velkommen til lægehuset Vester Sottrup

 

Lægehuset er en kompagniskabspraksis bestående af 4 faste læger, 1 uddannelseslæge med tidsbegrænset ansættelse, 1 sygeplejerske samt 2 lægesekretærer/klinikassistenter. Du er som patient tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge. Du kan naturligvis altid bestille planlagte tider hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde kan det være nødvendigt at vælge den læge, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt.

 

Telefontid læger: kl. 08.00-09.00:

 

I dette tidsrum kan lægerne kontaktes telefonisk ved behov for konsultation samme dag, prøvesvar samt medicinbestilling der kræver lægekontakt og korte spørgsmål. Alle samtaler i dette tidsrum bliver viderestillet til læge.

 

Telefontid sekretærer:  kl. 09.00-12.00 samt 13.00-15.30:

 

Ring i dette tidsrum hvis du ønsker receptfornyelse af fast medicin, tidsbestilling mm. Der gives ikke svar på undersøgelser.

Skulle dit opkald være uopsætteligt pga. alvorlig akut sygdom, kan akutelefonen benyttes ved taste 9. Taste 9 må ikke anvendes til andre formål.

 

Konsultationer:

 

  • Læger: Fra kl. 09.00-12.00 samt 13.30 - 15.30 (torsdag til kl. 16.45)
  • Klinikassistenter:  Konsultationer mhp. blodprøver, ekg, priktest, ankel blodtryks- og  døgnblodtryksmåling, lungefunktion, INR-kontrol mm.
  • Sygeplejerske: Konsultationer som klinikassistenterne samt sårbehandling, øreskylning, vortebehandling, osteoporose - og KOL kontrol mm.

 

Særligt omkring blodprøver: Der kan senest tages blodprøver kl.15.15 pga. afhenting af disse til sygehuset herefter.

 

 

E-konsultationer:

 

Under punktet e-kons og tidsbestilling kan du

  • Bestille tid hos lægerne: kontakt dog sekretær telefonisk ved tid  ang. attester, operationer, spiralanlæggelse, 1. graviditetsundersøgelse
  • forny recepter på fast medicin
  • skrive til lægen, fx. om prøvesvar eller angående korte spørgsmål
  • læse beskeder fra lægen

 

Bemærk at der må påregnes svartid op til 5 hverdage ved e-konsultation til læge, anvend derfor ikke e-konsultation ved akutte spørgsmål/akut behov for medicin.

 

Bemærk at hvert enkelt familiemedlem skal oprettes som bruger, da korrespondencen går direkte ind i journalen på cpr. nummeret. Der kan anvendes samme adgangskode for flere familiemedlemmer.

 

Akut sygdom udenfor åbningstid samt behov for tid i skadestuen/skadeklinikken:

 

Hvis akut sygdom indtræffer udenfor vores åbningstid kan lægevagten kontaktes på telefon 70 11 07 07 - ved akutte livstruende tilstande kan alarmcentralen kontaktes på 112.

Ved akut tilskadekomst med ønske om skadestue-/skadeklinik besøg kontaktes 70 11 07 07 (hele døgnet)

 

 

 

Uddannelse

 

Vores praksis er godkendt som uddannelsessted for speciallægeuddannelsen i almen medicin samt klinisk basisuddannelse. Derfor kan du træffe dygtige yngre læger hos os, som altid vil arbejde under vejledning af de faste læger. 

 

 

 

 

 


Lægehuset i Vester Sottrup   |   Lindevej 12 - Vester Sottrup   |   6400 Sønderborg   |   Tlf 7446 7380   |   Fax 7346 5309
administration